Kategorie

Originální náhradní díly YAMAHA

Informace

Umožníme Vám předváděcí jízdu na nových motocyklech Yamaha a k tomu veškeré informace, které Vás zajímají. Poplatek za umožnění předváděcí jízdy je 1.000,- Kč - 2.000,-Kč dle typu motocyklu. V případě nákupu nového motocyklu, skútru i ATV Yamaha na naší prodejně Vám bude následně poplatek odečten jako sleva .

Na základě telefonického nebo osobního kontaktu a sdělení nezbytných údajů si můžete rezervovat vybraný model předváděcího motocyklu.

Zájemce o jízdu musí mít pro předváděcí jízdu k dispozici vlastní motocyklové oblečení, přilbu a rukavice. Předváděcí jízda je na dobu max. 1 hod.

Od 1.4.2017 budou k zapůjčení tyto motocykly:

 • MT-09 (kauce 20.000Kč)
 • MT-07 (kauce 15.000Kč)
 • X-MAX300 (kauce 10.000Kč)
 • N-MAX (kauce 10.000Kč)
 • XT1200 (kauce 30.000Kč)
 • XSR900 (kauce 20.000Kč)
 • MT-07 Tracer (kauce 20.000Kč)

Podmínky zapůjčení předváděcího vozidla:

1. Zájemce o jízdu prohlašuje že:

 • je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny
 • je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel.
 • není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)
 • byl dealerem seznámen s organizací a trasou předváděcí jízdy
 • nebude provádět žádné zásahy na předváděcím vozidle (zejména motoru, brzdách, kolech)

2. Dále se zájemce zavazuje:

 • dodržovat dopravní předpisy platné v České republice.
 • v případě dopravní nehody nebo poškození vozu zajistit sepsání policejního protokolu.
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného předváděcího vozidle překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti.
 • dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství spol. 2M Power s r.o.
 • učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo znečištění předváděcího vozidle nebo jeho součástí.

3. Kauce:

Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci na zapůjčení předváděcího vozidla v příslušné výši. Částka bude vrácena v plné výši při předání předváděcího vozidla zpět v nepoškozeném stavu po ukončení předváděcí jízdy. V případě poškození předváděcího vozidla bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací YAMAHA. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno na zápůjční smlouvě, kde bude i přesně specifikován stav motocyklu.


Yamaha-Motor